Over Judi


Judi Karman (1962)

Communicatie, groei en ontwikkeling van mensen hebben in mijn loopbaan gedurende 20 jaar centraal gestaan. Aanvankelijk in de gezondheidszorg, vervolgens een paar jaar als personeelsfunctionaris en zo'n 10 jaar als loopbaancoach en trainer binnen een loopbaancentrum. Ik werkte daar met verschillende doelgroepen zowel wat betreft leeftijd en opleidingsniveau als arbeidsgeschiktheid en heb ruime ervaring met:

  •  loopbaanheroriëntatie
  •  reïntegratietrajecten
  •  outplacementtrajecten
  •  beroepskeuzetrajecten met jongeren
  •  sollicitatietrainingen
  •  competentiegerichte trainingen (gericht op EVC (erkenning verworven competenties)trajecten)

In mijn loopbaan heb ik diverse keren mijn koers gewijzigd. Soms door de omstandigheden, soms vanuit de wil om een andere kant op te gaan. Het loslaten van het vertrouwde en het nog niet weten wat er voor in de plaats komt, kan een onzeker of angstig gevoel geven. Zelf heb ik ervaren dat bewuste keuzes maken die dichter bij mijzelf staan me uiteindelijk altijd energie en kracht hebben opgeleverd!

Coaching
Ik geloof in de kracht van mensen en in het vermogen om te kunnen veranderen. In de huidige maatschappij valt het niet altijd mee om je eigen koers te blijven volgen. Verwachtingen van anderen, omgevingsfactoren, verantwoordelijkheidsgevoel of wat je denkt te moeten, kunnen je keuzes voor een baan dan bepalen.
Je weg (terug) kunnen vinden is grotendeels een bewustwordingsproces. Dit proces te kunnen ondersteunen geeft mij enorm veel voldoening. Graag begeleid ik jou in de zoektocht naar wie je bent, waar je kracht ligt en wat je werkelijk wilt!

Mediation in werk
Tijdens mijn werk als loopbaancoach ontdekte ik dat het vaak voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan als gevolg van een conflict. Om die reden heb ik aanvullend de opleiding tot mediator gevolgd.

Hoe werk ik als coach en mediator?
Rustig, gedreven, integer, analytisch sterk en doelgericht zijn kwaliteiten die mij kenmerken en die ik inzet als loopbaancoach en mediator. Ik heb een open houding, ben betrokken en sensitief, maar ga de confrontatie niet uit de weg. Van jou verwacht ik inzet en moed om eerlijk naar jezelf te durven zijn.

lid NOLOC (Nederlandse orde van loopbaanadviseurs en outplacementconsultants)