Wat is mediation?


Gezamelijke oplossing

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling onder begeleiding van een professionele mediator. Anders dan bij een rechtbank vormt de mediator zich geen oordeel en blijft hij of zij neutraal. Wel word je geholpen om samen met de andere partij zelf tot een oplossing te komen. Vaak is dat een onverwachte oplossing, altijd is het een oplossing die werkt. Mediation is gericht op een win-win oplossing.

 

Een voorbeeld:

Twee partijen strijden om een hoeveelheid sinaasappels, die ze beiden willen hebben.

Wanneer ze naar de rechter gaan is de kans groot dat ze beiden de helft van de sinaasappels krijgen. Ze hebben dus allebei niet wat ze willen. Wanneer ze naar een mediator waren gegaan hadden ze ontdekt dat de ene partij graag het sap wilde hebben en de ander alleen de schillen nodig had voor een nieuw recept………..

 

Dit voorbeeld maakt meteen duidelijk waar mediation om gaat: niet een door anderen opgelegd compromis, maar een zelfgekozen oplossing, waar beide partijen zich in kunnen vinden!

 

Uitgangspunten voor mediation

Mediation heeft 2 belangrijke uitgangspunten: Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Beide deelnemers kiezen er zelf voor om te praten onder begeleiding van een conflictbemiddelaar.  Daarnaast wordt vooraf overeengekomen dat alles wat tijdens een mediationsessie besproken wordt vertrouwelijk is, zodat een ieder zich vrij voelt om te praten.

Alle spelregels worden vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die door alle betrokkenen ondertekend wordt. Wanneer er een gezamenlijke oplossing is gevonden, worden alle gemaakte afspraken wederom in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Dit geeft duidelijkheid voor alle partijen.

 

Hoe lang?

Een sessie duurt doorgaans  2 tot 2,5 uur.

Meestal blijken drie bijeenkomsten voldoende te zijn om tot een oplossing te komen (80%).

Bijna alle mediations worden afgerond binnen vier maanden, vaak sneller.